Locatie

Adres:

Sportpark Gerner, Haersolteweg 10, 7722 SE Dalfsen, (0529) 432224 en (0529) 435424

 

 

Het toernooi wordt gehouden op de sportvelden C en D.
Deze zijn aangeduid op onderstaande foto.